Komunikaty Stowarzyszenia

30/04/2017 W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Adopcje Buldożków informuję, że w dniu 30.04.2017r. odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia, na którym ustalono zwołanie pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków. Pierwszy termin Walnego Zgromadzenia Członków ustalono na dzień 30 czerwca 2017 r. na godzinę 10:00 pod adresem 62-051 Wiry, ul. Kasztanowa 14. Zgodnie z §…

read more

Składka członkowska

Na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Adopcje Buldożków ustalono kwotę składki członkowskiej na rok 2016. Wynosi ona 50 zł. Płatna na konto SAB z dopiskiem: składka członkowska 2016

read more