Podsumowanie dotychczasowych miesięcy akcji “Daj piątaka na bulwiaka”

KWIECIEŃ
Darowizna – 3 457,86

Co udało nam się za te pieniądze zrobić:
-zakupiliśmy wózek dla naszej stałej podopiecznej BA Ania (616 zł)
-opłaciliśmy transport Grace (600 zł)
-częściowo opłaciliśmy miesięczny pobyt u behawiorysty BF Elmo (450 zł)
-zapłaciliśmy za leczenie BA Meli w klinice (120 zł + 114 zł + 37 zł)
-przekazaliśmy wsparcie naszej stałej podopiecznej BA Basi na leczenie Zespołu Cushinga (350 zł)
-opłaciliśmy kastrację Mopsa Juniora (337 zł)
-opłaciliśmy kilka faktur za leczenie BF Igora (150 zł)
-zapłaciliśmy za wizytę w klinice naszej stałej podopiecznej BF Zoji (183 zł)
-opłaciliśmy leczenie BF Benka (103 zł)
-opłaciliśmy sterylizację Mopsi Daisy (418 zł)

Na minusie – 20,14 zł

MAJ
Darowizna – 3 251,85

Co udało nam się za te pieniądze zrobić:
-spłacić dług w warszawskiej klinice (671 zł)
-opłacić miesiąc pobytu u behawiorysty BF Elmo (600 zł)
-opłacić miesiąc pobytu u behawiorysty BA Figi (1000 zł)
-opłacić kastrację BA Rocco (560 zł)
zapłaciliśmy za wizyty w klinice naszej stałej podopiecznej BF Zoji (565 zł)

Na minusie – 164,29 zł

CZERWIEC
Darowizna – 1 225 zł

Co udało nam się za te pieniądze zrobić:
-zapłaciliśmy za karmę i podkłady naszej stałej podopiecznej BA Ani (350 zł)
-opłacić miesiąc pobytu u behawiorysty BF Elmo (600 zł)
-zapłacić za diagnostykę Mopsi Fiony (166 zł)

Na minusie – 55,29 zł

LIPIEC
Darowizna – 810 zł

Co udało nam się za te pieniądze zrobić:
-opłacić pół miesiąca pobytu u behawiorysty BA Figi (500 zł)
-zapłaciliśmy za karmę i podkłady naszej stałej podopiecznej BA Ani (250 zł)

Na plusie – 4,71 zł

SIERPIEŃ
Darowizna – 300 zł

Co udało nam się za te pieniądze zrobić:
-opłacić konsultację kardiologiczną dla BF Tiny (300 zł)

Na plusie (z lipca) – 4,71 zł

WRZESIEŃ
Darowizna – 475 zł

Co udało nam się za te pieniądze zrobić:
-opłacić diagnostykę Mopsi Pchełki i Perełki (243,36 zł)
-zamówić karmę dla BF Gucia (239 zł)

Na minusie – 2,65 zł