Komunikaty Stowarzyszenia

30/04/2017

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Adopcje Buldożków informuję, że w dniu 30.04.2017r. odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia, na którym ustalono zwołanie pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków.

Pierwszy termin Walnego Zgromadzenia Członków ustalono na dzień 30 czerwca 2017 r. na godzinę 10:00 pod adresem 62-051 Wiry, ul. Kasztanowa 14. Zgodnie z § 15 Statutu ustalono, że jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie będzie uczestniczyć co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie /wyznaczonym na dzień 30 czerwca 2017 r. na godzinę 11:15/ posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.


Przewidywany program obrad obejmuje dyskusję i podjęcie uchwał w zakresie następujących tematów:

 • regulaminu Walnego Zebrania Członków,
 • regulaminu Komisji Rewizyjnej,
 • planu pracy na 2017 rok,
 • programu organizacyjnego finansowego działalności SAB,
 • programu finansowego działalności SAB,
 • określenia zasad i wysokości płacenia składek przez członków
 • inne na wniosek członków SAB

 

Jednocześnie informuję, że wszystkie osoby, które wpisały się na listę członków założycieli Stowarzyszenia Adopcje Buldożków, automatycznie stały się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Adopcje Buldożków.

Alicja Dorota Smith

07/02/2012

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Adopcje Buldożków informuję, że w dniu 15.01.2012r. odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia, na którym ustalono zwołanie pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków.

Pierwszy termin Walnego Zgromadzenia Członków ustalono na dzień 10 marca 2012r. na godzinę 10:00 pod adresem 05-092 Łomianki, ul. Fiołka 13. Zgodnie z § 15 Statutu ustalono, że jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie będzie uczestniczyć co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie /wyznaczonym na dzień 10 marca 2012r. na godzinę 11:15/ posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.


Przewidywany program obrad obejmuje dyskusję i podjęcie uchwał w zakresie następujących tematów:

 • regulaminu Walnego Zebrania Członków,
 • regulaminu Komisji Rewizyjnej,
 • logo Stowarzyszenia,
 • planu pracy na 2012 rok,
 • programu organizacyjnego finansowego działalności SAB,
 • programu finansowego działalności SAB,
 • określenia zasad i wysokości płacenia składek przez członków
 • inne na wniosek członków SAB

 

Jednocześnie informuję, że wszystkie osoby, które wpisały się na listę członków założycieli Stowarzyszenia Adopcje Buldożków, automatycznie stały się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Adopcje Buldożków.

Anna Gajewska

07/02/2012

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Adopcje Buldożków informuję, że w dniu 15.01.2012r. odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia, na którym ustalono zwołanie pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków.

Pierwszy termin Walnego Zgromadzenia Członków ustalono na dzień 10 marca 2012r. na godzinę 10:00 pod adresem 05-092 Łomianki, ul. Fiołka 13. Zgodnie z § 15 Statutu ustalono, że jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie będzie uczestniczyć co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie /wyznaczonym na dzień 10 marca 2012r. na godzinę 11:15/ posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.


Przewidywany program obrad obejmuje dyskusję i podjęcie uchwał w zakresie następujących tematów:

 • regulaminu Walnego Zebrania Członków,
 • regulaminu Komisji Rewizyjnej,
 • logo Stowarzyszenia,
 • planu pracy na 2012 rok,
 • programu organizacyjnego finansowego działalności SAB,
 • programu finansowego działalności SAB,
 • określenia zasad i wysokości płacenia składek przez członków
 • inne na wniosek członków SAB

 

Jednocześnie informuję, że wszystkie osoby, które wpisały się na listę członków założycieli Stowarzyszenia Adopcje Buldożków, automatycznie stały się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Adopcje Buldożków.

Anna Gajewska

07/02/2012

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Adopcje Buldożków informuję, że w dniu 15.01.2012r. odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia, na którym ustalono zwołanie pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków.

Pierwszy termin Walnego Zgromadzenia Członków ustalono na dzień 10 marca 2012r. na godzinę 10:00 pod adresem 05-092 Łomianki, ul. Fiołka 13. Zgodnie z § 15 Statutu ustalono, że jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie będzie uczestniczyć co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie /wyznaczonym na dzień 10 marca 2012r. na godzinę 11:15/ posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.


Przewidywany program obrad obejmuje dyskusję i podjęcie uchwał w zakresie następujących tematów:

 • regulaminu Walnego Zebrania Członków,
 • regulaminu Komisji Rewizyjnej,
 • logo Stowarzyszenia,
 • planu pracy na 2012 rok,
 • programu organizacyjnego finansowego działalności SAB,
 • programu finansowego działalności SAB,
 • określenia zasad i wysokości płacenia składek przez członków
 • inne na wniosek członków SAB

 

Jednocześnie informuję, że wszystkie osoby, które wpisały się na listę członków założycieli Stowarzyszenia Adopcje Buldożków, automatycznie stały się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Adopcje Buldożków.

Anna Gajewska

07/02/2012

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Adopcje Buldożków informuję, że w dniu 15.01.2012r. odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia, na którym ustalono zwołanie pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków.

Pierwszy termin Walnego Zgromadzenia Członków ustalono na dzień 10 marca 2012r. na godzinę 10:00 pod adresem 05-092 Łomianki, ul. Fiołka 13. Zgodnie z § 15 Statutu ustalono, że jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie będzie uczestniczyć co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie /wyznaczonym na dzień 10 marca 2012r. na godzinę 11:15/ posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.


Przewidywany program obrad obejmuje dyskusję i podjęcie uchwał w zakresie następujących tematów:

 • regulaminu Walnego Zebrania Członków,
 • regulaminu Komisji Rewizyjnej,
 • logo Stowarzyszenia,
 • planu pracy na 2012 rok,
 • programu organizacyjnego finansowego działalności SAB,
 • programu finansowego działalności SAB,
 • określenia zasad i wysokości płacenia składek przez członków
 • inne na wniosek członków SAB

 

Jednocześnie informuję, że wszystkie osoby, które wpisały się na listę członków założycieli Stowarzyszenia Adopcje Buldożków, automatycznie stały się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia Adopcje Buldożków.

Anna Gajewska